Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
sobota, 13 kwietnia 2024 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2020-12-28 Autor:
Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra –  Miasto Zielona Góra-Etap II”
 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3.Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

 

Całkowita wartość projektu: 10 565 242,08 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 7 410 273,87 zł

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 18 grudnia 2020 r.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO wynosi
85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30 kwietnia 2021 r.

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora motoryzacji
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zielonej Góry.

 

Cele bezpośrednie projektu to:

1. Zmniejszenie udziału samochodów osobowych w ruchu drogowym;

2. Zwiększenie udziału komunikacji rowerowej w ruchu drogowym;

3. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem rowerzystów;

4. Stworzenie podstaw do rozwoju lobby rowerowego w mieście;

5. Aktywizacja rowerowa i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

6. Integracja i spójność społeczna mieszkańców MOF Zielona Góra.

 

Celem rzeczowym projektu jest powstanie sieci ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych na obszarze MOF Zielonej Góry. Powstaną ścieżki i szlaki o nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej, a także biegnące po istniejącej nawierzchni oraz drogami leśnymi, wyposażone w miejsca postojowe, samoobsługowe stacje naprawy rowerów oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Łączna długość sieci ścieżek i szlaków rowerowych wykonanych w ramach projektu w trybie „wybuduj” wyniesie 13 227 m (13,22 km), w tym ścieżki wsparte ze środków RPO-Lubuskie 2020 (koszty kwalifikowalne) wyniosą 4 232 m (4,23 km).

 

Efektem projektu będzie:

- zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń pochodzących z nadmiernego ruchu drogowego,

- poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej miasta,

- zwiększenie bezpieczeństwa drogowego,

- podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rowerowej.

 

Ścieżki rowerowe i szlaki rowerowe są zaplanowane w taki sposób, aby tworzyły sieć połączeń umożliwiających ciągłą komunikację na terenie MOF Zielonej Góry. Mają one stanowić uzupełnienie istniejącej infrastruktury rowerowej i jednocześnie stanowić łącznik pomiędzy ścieżkami rowerowymi o charakterze komunikacyjnym a ścieżkami i szlakami rowerowymi rekreacyjnymi.

 

Przebieg tras ścieżek rowerowych w ramach Etapu II w Zielonej Górze

 

Trasa nr 1 CRS – Stary Kisielin

CRS - początek trasy

ul. Sulechowska – Trasa Północna

droga leśna

łącznik ul. Kętrzyńskiej z trasą S3

ul. Kętrzyńska

ul. Szosa Kisielińska

Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Graniczna - koniec trasy

Trasa nr 2 Zielona Góra ul. Racula – Głogowska droga woj. 279

Rondo: skrzyżowanie drogi woj. nr 283 z drogą woj. nr 279 - początek trasy

Droga wojewódzka nr 279

Skrzyżowanie ul. Głogowskiej z ul. Witosa - koniec trasy

Trasa nr 3 Zielona Góra ul. Racula – Witosa

Skrzyżowanie ul. Racula - Głogowska z ul. Witosa - początek trasy

Zielona Góra ul. Racula - Witosa

Skrzyżowanie ul. Racula - Witosa z ul. Polną - koniec trasy

Trasa nr 4 Zielona Góra ul. Drzonków – Ośrodkowa

Skrzyżowanie ul. Racula – Witosa z ul. Polną - początek trasy

Zielona Góra ul. Racula - Polna

droga leśna

Zielona Góra ul. Drzonków - Ośrodkowa

Zielona Góra ul. Drzonków - Akacjowa

Skrzyżowanie ul. Drzonków – Akacjowa z ul. Modrzewiową koniec trasy

 

Trasa nr 5 Zielona Góra ul. Drzonków – Modrzewiowa

Skrzyżowanie ul. Drzonków – Akacjowa z ul. Modrzewiową - początek trasy

Zielona Góra ul. Drzonków - Modrzewiowa

Skrzyżowanie ul. Drzonków – Modrzewiowa z DW 279 - koniec trasy

Trasa nr 6 Zielona Góra – Ochla

Skrzyżowanie ul. Ochla – Zielonogórska z ul. Leśną - początek trasy

Zielona Góra ul. Ochla - Leśna

Zielona Góra ul. Ochla - Szkolna

Zielona Góra ul. Ochla - Makuszyńskiego

Zielona Góra ul. Ochla - Konopnickiej

Zielona Góra ul. Ochla - Sosnowa

Skrzyżowanie ul. Ochla – Sosnowa z DW 279 - koniec trasy

Trasa nr 7 Zielona Góra ul. Emilii Plater – Kożuchowska

Zielona Góra ul. Kożuchowska

Zielona Góra ul. Emilii Plater

Trasa nr 8 Zielona Góra ul. Poznańska  

Zielona Góra ul. Poznańska 

Trasa nr 9 Zielona Góra ul. Zatonie – Marzęcin

Zielona Góra ul. Zatonie – pas drogi powiatowej 1029F

Sołectwo Marzęcin

Trasa nr 10 Zielona Góra ul. Racula – Głogowska

Zielona Góra ul. Racula – Głogowska wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 282

 

 

 
Brak opisu.

 Opracował: Wydział Funduszy Europejskich

« powrót