Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
niedziela, 14 kwietnia 2024 r.

Nauka i oświata

Szanowni rodzice,

zgodnie z Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na  rok szkolny 2024-2025 informujemy, że nabór został zakończony 31 marca br.

 

W dniach do 2 do 8 kwietnia br. trwać będą prace komisji rekrutacyjnych.

 

12 kwietnia br. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji do żłobków  publicznych (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych). Informację o wynikach naboru będzie można znaleźć na swoim koncie w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek lub kontaktując się bezpośrednio ze żłobkiem pierwsze preferencji.

 

UWAGA!

 

  1. Dziecko „zakwalifikowane” nie oznacza „przyjęte”.
  2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.
  3. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest elektroniczne/telefoniczne
    lub osobiste potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka
     w terminie 15 - 29 kwietnia br. oraz podpisywanie umowy.

 

 

 

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA

 

Po ogłoszeniu wyników naboru do żłobków na stronie https://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek będzie  możliwe elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do żłobka. Instrukcja będzie zamieszczona w zakładce Dokumenty.

 

 

 

Osoby, które nie posiadają loginu oraz hasła do systemu, mogą potwierdzić wolę przyjęcia drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.

 

 

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych

na terenie Miasta Zielona Góra

na  rok szkolny 2024-2025

 

 

 

1. 12.02.2024 r. – 25.02.2024 r.            Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.

 

 

2. 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.             Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.

 

 

3. 02.04.2024 r. - 08.04.2024 r.             Prace komisji rekrutacyjnych.

 

 

4. 12.04.2024 r.    godz. 12.00               Wyniki I etapu rekrutacji do żłobków

                                                              - lista zakwalifikowanych,

                                                              - lista niezakwalifikowanych.

 

 

5. do 29.04.2024 r.                               Potwierdzenie woli przyjęcia.

                                                             Podpisywanie umów z rodzicami.

 
 
 
 

 

 

Szanowni Rodzice !

           

Informujemy, że rekrutacja do żłobków publicznych na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2024 na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek dostępny jest informator o żłobkach miejskich.

 

 

Załączniki
Dodano: 2024-01-31
 

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

 

8 kwietnia 2024 roku, szkoły podstawowe rozpoczynają nabór do klas pierwszych
na rok szkolny 2024/2025.

 

 

Na złożenie zgłoszeń - do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra - (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem)  macie  Państwo czas od 8 kwietnia do 19 kwietnia 2024 roku.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajdą Państwo w załącznikach.

 

Proszę, by zapoznali się Państwo z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców. 

 

System NABORU 2024, umożliwi Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu". Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej, znajdą Państwo w instrukcji przesyłania dokumentów (załączniki), a także dostępnej na stronach w systemie Nabór 2024.

 

Rodzice kandydatów do klas pierwszych, którzy nie będą mieli możliwości złożenia dokumentów w formie elektronicznej, a tylko w formie papierowej, składają je w następujący sposób:

 

Ø w szkole podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata-szkoła  podstawowa obwodowa - zanosimy tylko wypełnione, podpisane zgłoszenie (wzór poniżej),

 

Ø w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania kandydata (szkoła podstawowa poza obwodem)-zanosimy wypełniony podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkół podstawowych/zespołów, w których funkcjonują te szkoły. Wniosek wraz z dokumentami zanosimy tylko do szkoły podstawowej, wybranej we wniosku jako pierwsza preferencja. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

 

 

W momencie uruchomienia naboru do szkół podstawowych otrzymacie Państwo także: wzór zgłoszenia, wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, instrukcję elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór.  

 

 

By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra - (treść poniższej uchwały w załącznikach i w systemie Nabór 2024).

UCHWAŁA NR LXXXV.1245.2024 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 roku.

 

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner mogą Państwo poznać ofertę szkół podstawowych. System rekrutacji pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać
je do szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji w zależności od sposobu złożenia dokumentów w szkole podstawowej oraz złożyć oświadczenie woli przyjęcia do danej szkoły.

 

 

5 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00poznacie Państwo ofertę poszczególnych szkół podstawowych biorących udział w naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

 

 

Kliknij w poniższy baner: 

 

 
Dodano: 2024-01-31
 
 
 

UWAGA  RODZICE !!!

 

8 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Na złożenie wniosków macie Państwo czas do 26 kwietnia 2024 r.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajda Państwo w załączniku. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 91.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r.  

 

Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców.

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (tekst jednolity uchwały w załącznikach).

 

 

Poniżej publikujemy wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

 

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner  mogą Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

 

Przesyłając wniosek w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania. Tylko kompletny wniosek – podpisany i zeskanowany wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa załącznikami wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on poprawnie złożony. Instrukcja przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.

 

Ci z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej mogą go pobrać, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, wybranych na  pierwszej preferencji.

 

 

Załączniki
Dodano: 2023-05-04
W tym roku po raz kolejny nabór do branżowych szkół II stopnia w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich branżowych szkół II stopnia w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów. 
czytaj dalej »
Dodano: 2023-05-04
Wolne miejsca w oddziałach - Nabór do Szkół Ponadpodstawowych 2023     L.p. Szkoła Oddział Wolne miejsca 7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku   7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku I a - policyjna 2 I b - oddział przygotowania wojskowego - 2023 2 9 Liceum Ogólnokształcące Salomon Klasa 1 7 10 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka w Zielonej Górze     Technikum nr 1 technik budowy dróg 5 technik budownictwa wodnego 5 11 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze     Technikum nr 2 technik mechatronik 4 technik elektronik 3 technik pojazdów samochodowych 2 technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej 4 13 Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika   13 Technikum Nr 4 1 TL - technik logistyk 3 1 TM - technik mechanik 3 1 TE - technik elektryk 1 1 TA - technik automatyk 1 14 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze   14 Technikum Nr 5 technik stylista 24 Technik usług fryzjerskich 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych 17 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 2 Technik fotografii i multimediów 9 Technik przemysłu mody 6 Technik realizacji nagrań 4 Technik realizacji nagłośnień 3 14 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Fryzjer 8 Kucharz 10 Wielozawodowy 19 15 Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.   15 Technikum technik budownictwa 20 technik handlowiec 5 17 Technikum w Czerwieńsku 1 d T - technik pojazdów kolejowych 4 18 Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Klasa wielozawodowa 1c 17                       Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!   21 lipca 2023 r. o godz. 14.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.          JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU? Wyniki naboru będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami: za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem       https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie       na listach wywieszanych w szkołach       SERWIS WWW Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.     LISTY W SZKOŁACH W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy: Lista kandydatów przyjętych Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki). Lista kandydatów nieprzyjętych To lista kandydatów, którym niestety nie udało się zakwalifikować do oddziału w tej ani  żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. Lista wolnych miejsce w oddziałach Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Lista ta jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej. Lista wolnych miejsc zostanie również opublikowana na miejskiej stronie internetowej 21 lipca 2023 r. W sekretariatach szkół dysponujących wolnymi miejscami uzyskasz informacje jak dalej postępować.   W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.  
czytaj dalej »
Dodano: 2023-01-30
     UWAGA RODZICE !   W dniu 28 kwietnia 2023 r. został zakończony proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nie dysponują wolnymi miejscami na rok szkolny 2023/2024. W związku z powyższym nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające.      KOMUNIKAT - UWAGA  RODZICE!!!   24 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   Wyniki kwalifikacji można sprawdzić w systemie Nabór lub na listach wywieszonych w przedszkolach/ szkołach z oddziałami przedszkolnymi.   Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie od 24 kwietnia 2023 r. od godz. 12:00 do 26 kwietnia 2023 r.   Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.   Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby: - elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach; - osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.   Rodzicom dzieci w wieku 3 – 6 lat, które zamieszkują w Zielonej Górze i nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.  
czytaj dalej »