Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Nauka i oświata

W tym roku po raz kolejny nabór do branżowych szkół II stopnia w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich branżowych szkół II stopnia w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów. 

 

Lista branżowych szkół II stopnia uczestniczących
w systemie NABÓR 2024 r.

 

 

lp.

nazwa szkoły/zespołu

adres

telefon

 1.  

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1
w Zespole Szkół  i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48) 68 451 39 51

 1.  

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48) 68 452 51 00

 1.  

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3
w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48) 68 323 88 04

 
 

INFORMATOR ELEKTRONICZNY:

 


 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025

na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

 

W Internecie pojawi się szczegółowy informator
o szkołach.

7 maja 2024 r.

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 maja
do 14 czerwca 2024 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:

- do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.

od 14 czerwca
do 25 czerwca 2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2024 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:

- do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 12 lipca

do 16 lipca 2024 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

Dodano: 2024-05-07

Wolne miejsca w oddziałach szkół ponadpodstawowych

 

  Wolne miejsca
Szkoła / oddział
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi  
 1A - HUMANISTYCZNA 1
1C - AKADEMICKA 1
VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze  
IA - gimnastyka, lekka atletyka. pływanie, strzelectwo chłopcy i dziewczęta 8
IB - piłka nożna 6
IC - koszykówka chłopcy, piłka ręczna, piłka siatkowa chłopcy i dziewczęta 9
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku  
I a - policyjna 5
I b - oddział przygotowania wojskowego - 2024 4
Liceum Ogólnokształcące Salomon  
1a 14
Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze  
technik informatyk 3
technik programista 1
technik elektronik 2
technik pojazdów samochodowych 2
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze  
Mechanik pojazdów samochodowych 7
Technikum Nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze  
Technik hotelarstwa 1
Technik logistyk 1
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.  
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 10
mechanik pojazdów samochodowych 10
operator obrabiarek skrawających 3
wielozawodowy 5
Technikum w Czerwieńsku  
1 c T - technik transportu kolejowego 6
1 d T - technik pojazdów kolejowych 3
Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze  
Klasa wielozawodowa 1a 25
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego  
Technik usług fyzjerskich 30

 

 

Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!

 

17 lipca 2024 r. o godz. 12.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.       

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki naboru będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie

     

 • na listach wywieszanych w szkołach
 

 

 

SERWIS WWW

Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.

 


LISTY W SZKOŁACH

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:


Lista kandydatów przyjętych

 

Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).


Lista kandydatów nieprzyjętych

 

To lista kandydatów, którym niestety nie udało się zakwalifikować do oddziału w tej ani  żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. 

Lista wolnych miejsce w oddziałach


Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Lista ta jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na miejskiej stronie internetowej  18 lipca 2024 r. W sekretariatach szkół dysponujących wolnymi miejscami uzyskasz informacje jak dalej postępować.

 

 

   

Lista szkół/zespołów szkół ponadpodstawowych uczestniczących
w systemie NABÓR 2024 r.

 

Lp.

Nazwa szkoły/zespołu

Adres

Telefon

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7

(+48) 68 452 31 31

 1.  

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

ul. Francuska 25a

(+48) 68 454 23 01

 1.  

III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Strzelecka 9

(+48) 68 327 05 28

 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Szosa Kisielińska 18

(+48) 68 327 13 26

 1.  

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63

(+48) 68 470 70 10

 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 21

(+48) 68 451 20 50

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48) 68 451 39 51

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48) 68 452 51 00

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

ul. Długa 5

(+48) 68 454 45 50

 1.  

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze

ul. Wrocławska 65a

(+48) 68 320 84 09

 1.  

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48) 68 451 38 88

 1.  

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48) 68 323 88 04

 1.  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 27

(+48) 68 324 28 66

 1.  

Liceum Ogólnokształcące SALOMON w Zielonej Górze

ul. Rydza Śmigłego 1

(+48) 68 320 77 77

 1.  

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 38a

(+48) 603 849 437

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17

(+48) 68 415 21 30

 1.  

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

 1.  

Technikum w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

           

VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze przy ul. Św. Cyryla i Metodego 9 nie uczestniczy w systemie NABÓR 2024. Warunkiem przyjęcia jest aktualna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do nauki w klasie terapeutycznej. Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (kontakt bezpośredni z dyrektorem lub pedagogiem szkolnym tel. (+48) 68 45 44 088.

 

 

 

Ważne daty

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

W Internecie pojawi się szczegółowy informator
o szkołach

7 maja 2024 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2024 r.

do 21 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 15 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje

 

od 21 czerwca 2024 r.

do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2024 r.

godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

od 12 lipca 2024 r.
do 16 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 lipca 2024 r.
godz. 12.00

Załączniki
Dodano: 2024-02-06

Szanowni rodzice,

zgodnie z Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na  rok szkolny 2024-2025 informujemy, że nabór został zakończony 31 marca br.

 

W dniach do 2 do 8 kwietnia br. trwać będą prace komisji rekrutacyjnych.

 

12 kwietnia br. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji do żłobków  publicznych (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych). Informację o wynikach naboru będzie można znaleźć na swoim koncie w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek lub kontaktując się bezpośrednio ze żłobkiem pierwsze preferencji.

 

UWAGA!

 

 1. Dziecko „zakwalifikowane” nie oznacza „przyjęte”.
 2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.
 3. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest elektroniczne/telefoniczne
  lub osobiste potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka
   w terminie 15 - 29 kwietnia br. oraz podpisywanie umowy.

 

 

 

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA

 

Po ogłoszeniu wyników naboru do żłobków na stronie https://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek będzie  możliwe elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do żłobka. Instrukcja będzie zamieszczona w zakładce Dokumenty.

 

 

 

Osoby, które nie posiadają loginu oraz hasła do systemu, mogą potwierdzić wolę przyjęcia drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.

 

 

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych

na terenie Miasta Zielona Góra

na  rok szkolny 2024-2025

 

 

 

1. 12.02.2024 r. – 25.02.2024 r.            Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.

 

 

2. 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.             Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.

 

 

3. 02.04.2024 r. - 08.04.2024 r.             Prace komisji rekrutacyjnych.

 

 

4. 12.04.2024 r.    godz. 12.00               Wyniki I etapu rekrutacji do żłobków

                                                              - lista zakwalifikowanych,

                                                              - lista niezakwalifikowanych.

 

 

5. do 29.04.2024 r.                               Potwierdzenie woli przyjęcia.

                                                             Podpisywanie umów z rodzicami.

 
 
 
 

 

 

Szanowni Rodzice !

           

Informujemy, że rekrutacja do żłobków publicznych na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2024 na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek dostępny jest informator o żłobkach miejskich.

 

 

Załączniki
Dodano: 2024-01-31
 

 

UWAGA RODZICE !

 

W dniu 29 maja 2024 roku, zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasta Zielona Góra, nie dysponują już wolnymi miejscami na rok szkolny 2024/2025.

 

W związku z  powyższym,  nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. 

 

 

UWAGA RODZICE !

 

23 maja 2024 r. o godzinie 12:00, zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

 

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!

 

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do danej szkoły podstawowej od 1 września 2024 roku jest potwierdzenie woli przyjęcia, w terminie od dnia 23 maja 2024 roku od godz. 12:00 do dnia 27 maja 2024 roku.

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2024 roku.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 można dokonać na dwa sposoby:

  - elektronicznie logując się do systemu Nabór 2024 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i  postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w dokumentach;

-  osobiście, składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej.

 

Wzór oświadczenia znajdziecie Państwo poniżej w załącznikach.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice, którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem jego zamieszkania.

 

 

Rodzice dzieci, którzy złożyli zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia. 

 

 

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

 

8 kwietnia 2024 roku, szkoły podstawowe rozpoczynają nabór do klas pierwszych
na rok szkolny 2024/2025.

 

 

Na złożenie zgłoszeń - do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra - (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem)  macie  Państwo czas od 8 kwietnia do 19 kwietnia 2024 roku.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajdą Państwo w załącznikach.

 

Proszę, by zapoznali się Państwo z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców. 

 

System NABORU 2024, umożliwi Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu". Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej, znajdą Państwo w instrukcji przesyłania dokumentów (załączniki), a także dostępnej na stronach w systemie Nabór 2024.

 

Rodzice kandydatów do klas pierwszych, którzy nie będą mieli możliwości złożenia dokumentów w formie elektronicznej, a tylko w formie papierowej, składają je w następujący sposób:

 

Ø w szkole podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata-szkoła  podstawowa obwodowa - zanosimy tylko wypełnione, podpisane zgłoszenie (wzór poniżej),

 

Ø w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania kandydata (szkoła podstawowa poza obwodem)-zanosimy wypełniony podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkół podstawowych/zespołów, w których funkcjonują te szkoły. Wniosek wraz z dokumentami zanosimy tylko do szkoły podstawowej, wybranej we wniosku jako pierwsza preferencja. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

 

 

W momencie uruchomienia naboru do szkół podstawowych otrzymacie Państwo także: wzór zgłoszenia, wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, instrukcję elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór.  

 

 

By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra - (treść poniższej uchwały w załącznikach i w systemie Nabór 2024).

UCHWAŁA NR LXXXV.1245.2024 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 roku.

 

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner mogą Państwo poznać ofertę szkół podstawowych. System rekrutacji pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać
je do szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji w zależności od sposobu złożenia dokumentów w szkole podstawowej oraz złożyć oświadczenie woli przyjęcia do danej szkoły.

 

 

5 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00poznacie Państwo ofertę poszczególnych szkół podstawowych biorących udział w naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

 

 

Kliknij w poniższy baner: 

 

 
Załączniki
Dodano: 2024-01-31
 
 

UWAGA RODZICE !

 

W dniu 29 maja 2024 r. został zakończony proces rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nie dysponują wolnymi miejscami na rok szkolny 2024/2025.
W związku z powyższym nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające
 
 
 
 
KOMUNIKAT - UWAGA  RODZICE!!!

 

23 maja 2024 r. o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Wyniki kwalifikacji można sprawdzić w systemie Nabór lub na listach wywieszonych w przedszkolach/ szkołach z oddziałami przedszkolnymi.

 

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie od 23 maja 2024 r. od godz. 12:00 do 27 maja 2024 r.

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

 

elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

 

Rodzicom dzieci w wieku 3 – 6 lat, które zamieszkują w Zielonej Górze i nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

 

 

UWAGA  RODZICE !!!

 

8 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Na złożenie wniosków macie Państwo czas do 26 kwietnia 2024 r.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajda Państwo w załączniku. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 91.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r.  

 

Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców.

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (tekst jednolity uchwały w załącznikach).

 

 

Poniżej publikujemy wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

 

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner  mogą Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

 

Przesyłając wniosek w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania. Tylko kompletny wniosek – podpisany i zeskanowany wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa załącznikami wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on poprawnie złożony. Instrukcja przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.

 

Ci z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej mogą go pobrać, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, wybranych na  pierwszej preferencji.

 

 

Załączniki
Dodano: 2023-05-04
W tym roku po raz kolejny nabór do branżowych szkół II stopnia w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich branżowych szkół II stopnia w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów. 
czytaj dalej »
Dodano: 2023-05-04
Wolne miejsca w oddziałach - Nabór do Szkół Ponadpodstawowych 2023     L.p. Szkoła Oddział Wolne miejsca 7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku   7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku I a - policyjna 2 I b - oddział przygotowania wojskowego - 2023 2 9 Liceum Ogólnokształcące Salomon Klasa 1 7 10 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka w Zielonej Górze     Technikum nr 1 technik budowy dróg 5 technik budownictwa wodnego 5 11 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze     Technikum nr 2 technik mechatronik 4 technik elektronik 3 technik pojazdów samochodowych 2 technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej 4 13 Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika   13 Technikum Nr 4 1 TL - technik logistyk 3 1 TM - technik mechanik 3 1 TE - technik elektryk 1 1 TA - technik automatyk 1 14 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze   14 Technikum Nr 5 technik stylista 24 Technik usług fryzjerskich 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych 17 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 2 Technik fotografii i multimediów 9 Technik przemysłu mody 6 Technik realizacji nagrań 4 Technik realizacji nagłośnień 3 14 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Fryzjer 8 Kucharz 10 Wielozawodowy 19 15 Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.   15 Technikum technik budownictwa 20 technik handlowiec 5 17 Technikum w Czerwieńsku 1 d T - technik pojazdów kolejowych 4 18 Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Klasa wielozawodowa 1c 17                       Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!   21 lipca 2023 r. o godz. 14.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.          JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU? Wyniki naboru będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami: za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem       https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie       na listach wywieszanych w szkołach       SERWIS WWW Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.     LISTY W SZKOŁACH W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy: Lista kandydatów przyjętych Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki). Lista kandydatów nieprzyjętych To lista kandydatów, którym niestety nie udało się zakwalifikować do oddziału w tej ani  żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. Lista wolnych miejsce w oddziałach Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Lista ta jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej. Lista wolnych miejsc zostanie również opublikowana na miejskiej stronie internetowej 21 lipca 2023 r. W sekretariatach szkół dysponujących wolnymi miejscami uzyskasz informacje jak dalej postępować.   W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.  
czytaj dalej »
Dodano: 2023-01-30
     UWAGA RODZICE !   W dniu 28 kwietnia 2023 r. został zakończony proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nie dysponują wolnymi miejscami na rok szkolny 2023/2024. W związku z powyższym nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające.      KOMUNIKAT - UWAGA  RODZICE!!!   24 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   Wyniki kwalifikacji można sprawdzić w systemie Nabór lub na listach wywieszonych w przedszkolach/ szkołach z oddziałami przedszkolnymi.   Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie od 24 kwietnia 2023 r. od godz. 12:00 do 26 kwietnia 2023 r.   Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.   Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby: - elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach; - osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.   Rodzicom dzieci w wieku 3 – 6 lat, które zamieszkują w Zielonej Górze i nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.  
czytaj dalej »